Ochrana údajů / soubory cookie

Ukládání přístupových údajů

Při každém přístupu uživatele ke stránce z nabídky domovské webové stránky společnosti KSB a při každém vyvolání souboru se ukládají přístupové údaje o tomto procesu v souboru protokolu na našem serveru.

Každá datová sestava požadavku obsahuje:
 

  • původní připojení, ze kterého vyplývá požadavek
  • název souboru
  • datum a čas požadavku
  • množství přenášených dat
  • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
  • výsledek dotazu na webový prohlížeč
  • IP adresu požadujícího


Uložená data se vyhodnocují výhradně ke statistickým účelům. Data nepostupujeme třetím stranám ani ke komerčním, ani k nekomerčním účelům.

Výzkum osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají jen v tom případě, když je uživatelé dají dobrovolně k dispozici, např. při registraci, vyplňování formulářů nebo objednávkách informačních materiálů. Společnost KSB využívá tato data k odpovědím na dotazy a k tomu, aby v budoucnu informovala uživatele o nabídkách a službách podniku. Postoupení třetím stranám se bez ohledu na ustanovení o newsletteru neprovádí ani ke komerčním, ani k nekomerčním účelům. Svůj souhlas s výzkumem a využitím osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucnosti. Odvolání zašlete na adresu: info@ksb.com.

Uživatelé mají právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o uložených osobních údajích nebo o údajích uložených k jejich pseudonymu. Dále mají podle zákonných ustanovení právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto osobních údajů. Požadavky na informace zašlete na adresu: info@ksb.com.

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, použijí se údaje, které jste uvedli, především k tomuto účelu.

Pro přihlášení k odběru newsletteru potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Abychom mohli zkontrolovat, zda přihlášení skutečně provedl majitel e-mailové adresy, používáme tzv. postup "double-opt-in". K tomuto účelu zaznamenáváme objednávku newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a dojití jím požadované odpovědi. Ostatní údaje se nezkoumají. Ke zlepšení našich služeb spojených s newsletterem, zvláště k zabránění několikanásobným objednávkám, předáváme vámi sdělenou e-mailovou adresu k porovnání našim evropským dceřiným společnostem. Tam se vaše e-mailová adresa použije k tomuto účelu. Nedochází k postoupení jiné třetí straně. Souhlas s uložením vašich osobních údajů a jejich využíváním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Příslušný odkaz se nachází na konci každého newsletteru. Kromě toho nám můžete své přání ohledně osobních údajů zaslat na adresu newsletter@ksb.com.

Universal Analytics

Náš web využívá Google Universal Analytics, službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - "Google") pro analýzu webu. Služba Universal Analytics používá tzv. ID uživatelů, která mohou mimo jiné umožňovat identifikaci návštěvníka webu. Informace uložené k ID uživatele ohledně používání tohoto webu se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na základě aktivace anonymizace IP na tomto webu však společnost Google v členských státech Evropské unie nebo jiných státech zapojených do dohody o Evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu předem zkrátí. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Společnost Google využije tyto informace z našeho pověření, aby vyhodnotila vaše používání webu, sestavovala zprávy o aktivitách na webu a aby poskytovala provozovateli webu další služby spojené s využíváním webu a internetu, například analyzovala chování při používání více zařízení. IP adresa sdělená v rámci služby Universal Analytics vaším prohlížečem se nespojí s jinými údaji společnosti Google. Můžete zabránit evidenci údajů, které se vztahují k vašemu používání webu (včetně vaší IP adresy) na Googlu a také ke zpracovávání těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče, který se nachází pod následujícím odkazem:

Odkaz: doplněk prohlížeče k deaktivaci služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativou k modulu plugin prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních je kliknutí na následující odkaz, kterým se založí soubor opt-out cookie a v budoucnu zabrání evidenci službou Google Analytics na tomto webu (tento soubor opt-out-cookie funguje jen s tímto prohlížečem a jen pro tuto doménu; pokud odstraníte soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz).Upozorňujeme na to, že tento web Google Analytics používá koncovku "_anonymizeIp()", a proto se IP adresy dále zpracovávají jen zkrácené, aby se vyloučila možnost přímého spojení s osobou.

AdWords

Tento web používá nástroj Google Conversion Tracking. Pokud jste se na náš web dostali přes inzerát zobrazený společností Google, vloží služba Google Adwords do vašeho počítače soubor cookie. Tento soubor cookie se používá pro sledování, pokud uživatel klikne na inzerát zobrazený společností Google. Tyto soubory ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky našeho webu a souboru cookie ještě nevypršela platnost, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel klikl na inzeráta byl přeasměrován na tento web. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nemohou být dále sledovány prostřednictvím webů zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí konverzních souborů cookie slouží k vyhotovování statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na web opatřený značkou pro sledování. Nedostanou ovšem žádné informace, pomocí kterých je možné osobně identifikovat uživatele. Pokud byste se nechtěli zúčastnit sledování, můžete odmítnout použití souboru cookie, které je k tomu nezbytné - a to nastavením prohlížeče, jež automatické vložení souborů cookie všeobecně deaktivuje, nebo nastavením prohlížeče tak, že budou blokovány soubory cookie z domény "googleleadservices.com". Upozorňujeme vás, že soubory opt-out cookie se nesmějí odstraňovat, pokud si nepřejete žádný záznam měřených údajů. Jestliže jste odstranili všechny soubory cookie v prohlížeči, musíte příslušný soubor opt-out cookie znovu vložit.

Bezpečnost

Společnost KSB používá moderní technická bezpečnostní opatření, aby ochránila údaje, které má k dispozici, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě výzkumu a zpracovávání osobních údajů se informace přenášejí v zašifrované podobě.

Odkazy na jiné weby

Online nabídka obsahuje odkazy na jiné weby. Nemáme žádný vliv na to, aby provozovatelé jiných webů dodržovali ustanovení na ochranu údajů.

Společnost KSB zodpovídá jako poskytovatel za vlastní obsahy podle všeobecných zákonů. Od těchto vlastních obsahů je kromě jiného třeba odlišovat odkazy na obsahy připravené jinými poskytovateli. Za cizí obsahy, které se poskytují k používání prostřednictvím odkazů a jsou zvlášť označeny, nepřebírá společnost KSB žádnou zodpovědnost a jejich obsah si nepřivlastňuje. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a také za škody, které vzniknou používáním či nepoužíváním informací, ručí pouze poskytovatel webu, na který bylo odkazováno. Za cizí pokyny je redakce odpovědná pouze tehdy, když má o nich, to znamená také o případném protiprávním nebo trestném obsahu, pozitivní poznatky a je technicky možné a přijatelné zabránit jejich použití.

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (333)

ACTAIR

ACTAIR

Dvojčinný pneumatický servopohon k montáži na kyvné armatury 90° (klapkynebo kulové kohouty). Příruba pohonu podle ISO 5211. Ovládací tlak d ...

ACTELEC

ACTELEC

Elektrické servopohony BERNARD CONTROLS pro přímou montáž na kyvné armatury 90° (příruba pohonu podle ISO 5211) s ozubeným převodem konstruk ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s přírubami anebo navařovacími konci, se samotěsnicím uzávěrem víka, kované nebo svařované těleso, neotáčivé v ...

AKR_AKRS

AKR_AKRS
DN max:300 PN max:160

Zpetná klapka dle DIN/EN s prírubami anebo navarovacími konci, se samotesnicím uzáverem víka, vnitrní hrídel, teleso z kované nebo svarované ...

Ama-Drainer 400/500

Ama-Drainer 400/500
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Vertikální, jednostupňová, plně zaplavitelná ponorná motorová čerpadla v provedení jako bloková konstrukce, IP 68, s regulací nebo bez regul ...

Ama-Drainer 80 / 100

Ama-Drainer 80 / 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Vertikální, jednostupňové, plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo v provedení jako bloková konstrukce, IP 68, s regulací nebo bez regul ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Plně zaplavitelné, vertikální, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s nebo bez hlídání hladiny, pro maximální ponoření 2 m.

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabilní nadúrovňvá plastová sběrná nádrž nebo rázuvzdorná plastová sběrná nádrž pro instalaci pod podlahou s podlahovou výpustí a pachovým ...

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³/hH max:6,5 m

Provozně spolehlivé a kompaktní přečerpávací zařízení na znečištěnou vodu v moderním designu s hygienickým filtrem z aktivního uhlí a připoj ...