ECOLINE GLB 150-600

ECOLINE GLB 150-600


Hlavní oblasti používání

 • Biotechnologie
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cirkulace kotle
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Farmacie/biotechnologie
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Moře, řeka
 • Napájení kotle
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Petrochemický průmysl
 • Postřik, zavlažování
 • Povrchové odvodnění
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Úprava vody
 • Čištění jímkly

Technické údaje

T max 427 °C
PN max 106

Popis

Uzavírací ventil dle ANSI/ASME s přírubami, těleso z ocelolitiny / nerezové oceli, vestavby a vlnovec z nerezové oceli, se slepou přírubou, vnější vřetenový závit a třmen, utěsnění grafitovou provazcovou ucpávkou a kovovým vlnovcem, těsnicí kroužky z nerezové oceli / grafitu.

Použití

Petrochemická a chemická zařízení, elektrárny, technologie a průmysl obecně; pro teplonosný olej, páru, toxická a těkavá média. Další oblasti použití na vyžádání.

Další technické informace o ECOLINE GLB 150-600

Přehled technických údajů

T 0 – 427 (°C)
PN 106
třída (třídy) 150, 300, 600
velikost(i) (NPS) 2" - 12"