ES000382-MAMMOUTH

MAMMOUTH


Hlavní oblasti používání

 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Hladina spodní vody
 • Jaderné elektrárny
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Námořnictvo
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Petrochemický průmysl
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Povrchové odvodnění
 • Primární okruh
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Všeobecný postup
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Úprava vody
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Technické údaje

T max 80 °C
DN max 4 000
PN max 25

Popis

Centrická uzavírací klapka, elastomerová prstencová manžeta, s manuálním ozubeným prevodem, elektrický nebo hydraulický servopohon nebo servopohon s protizávažím, teleso ve tvaru U profilu s tesnicí lištou (T5), pripojení dle EN, ASME nebo JIS.

Použití

Zásobování vodou, úprava vody, zavlažování, odvodnování, odsolování (osmóza, Multiflash), prumysl. Chladicí okruhy a požární ochrana. Lodarství, ocelárství a elektrárny (hydraulické, tepelné a nukleární). Uzavírání a regulace ve všech odvetvích prumyslu.

Další technické informace o MAMMOUTH

Přehled technických údajů

T 0 – 80 (°C)
DN 1 050 – 4 000
PN 25
možná montáž pohonu ve výrobě elektrický pohon konstrukční řada ACTELEC, hydraulický pohon konstrukční řada ACTO
provedení tělesa těleso ve tvaru U
materiál talíře ventilu 1.4408, JS 1030+COATING, JS 1030+EBONITE, CC333G
materiál vlnovce NBR-K, EPDM-XC
utěsnění průchodu měkce těsnící
Provedení trubkového spoje provedení příruby
Materiál tělesa (norma EN) JS 1030
Hlavní oblasti použití energie, odpadní voda, voda
Materiál tělesa tvárná litina