ES000805-SISTOMAT-PC

SISTOMAT-PC


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chemikálie a produkty dopravy
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jezero, přehrada
 • Kalové hospodářství
 • Komunální odpadní voda
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Napájení kotle
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odstraňování popela
 • Odstraňování zápachu
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Parní okruhy
 • Petrochemický průmysl
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Všeobecný postup
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Konstrukční velikost

Membránové armatury / pohony

Design

SISTOMAT-PC type LAD Pneumatic diaphragm actuator, compact design, for direct installation on valves. Available in single-acting design with opening / closing spring or in double-acting design; suitable for mounting limit switches or positioners to suit customer requirements, factory-mounted. Settings are adjusted during factory test run.

Application

In building services, industrial plants, power stations; suitable for abrasive and aggressive products such as service water, waste water, acids,alkaline solutions, sludges and suspensions.