ES000409-SISTO-C-LAP

SISTO-LAP


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chemikálie a produkty dopravy
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenážní čerpací stanice
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jezero, přehrada
 • Kalové hospodářství
 • Komunální odpadní voda
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Napájení kotle
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odstraňování popela
 • Odstraňování zápachu
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Parní okruhy
 • Petrochemický průmysl
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Tlaková kanalizace
 • Vrtací plošiny
 • Všeobecný postup
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Konstrukční velikost

Armatury

Popis

MAT-P typ LAP Pneumatický pístový pohon v robustním provedení pro prumyslové využití u uzavíracích ventilu a šoupátek. Montážní deska podle DIN/ISO 5210 . Dodává se v jednocinném provedení s otevírací/zavírací pružinou nebo ve dvojcinném provedení, vhodný pro montáž koncových spínacu nebo pozicionéru podle požadavku zákazníka, montáž v závode. Nastavení se provádí pri testování ve výrobním závode.

Použití

Pneumatické pístové pohony se instalují na armatury, kde vreteno vykonává lineární pohyb (uzavírací ventily, membránové ventily a uzavírací šoupátka). Jsou vhodné pro techniku zarízení budov, v prumyslu, v elektrárnách a také v potravinárském, nápojovém a chemickém prumyslu. Pneumatické pohony mohou být použity i v prostredí s nebezpecím výbuchu.

Další technické informace o SISTO-LAP

Přehled technických údajů

účinek pohonu dvojitá
ruční nouzová obsluha pohonu ano
druh regulace funkce zapnuto/vypnuto
pohyb pohonu posun
pov. teplota ovládácího média 80.0 (°C)
ovládácí tlak min. 6.0 (bar)
Max. teplota okolí pohonu 80.0 (°C)
Min. teplota okolí pohonu -20.0 (°C)
Zpětné hlášení polohy pohonu ne
Max. uzavírací síla [N] 80000.00