ES000816-TRIODIS-150

TRIODIS 150


Hlavní oblasti používání

 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Energetika
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Námořnictvo
 • Nízká teplota
 • Ostatní lodě
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Všeobecný postup

Technické údaje

T max 260 °C
DN max 1 400
PN max 25

Popis

Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utěsnění (fire-safe), bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo ozubeným převodem, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Těleso z oceli nebo nerezové oceli, těleso se závitovými přírubovými oky(T4), přírubové těleso (T7) bez těsnicí lišty nebo s těsnicí lištou, těleso s navařovacími konci (BWSE). Typy tělesa T4 a T7 lze použít jako koncovou armaturu. Připojení podle EN, ASME nebo JIS. Připojení dle ASME: plán 10S, 10, STD a XS dle NPS pro armatury s navařovacími konci (jiné typy připojení na vyžádání). Emisní vlastnosti přezkoušeny a certifikoványdle EN ISO 15848-1. Certifikace podle požadavků normy TA-Luft, kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA). ATE podle EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA). ATEX podle smernice 2014/34/EU. Podle NACE MR0175 / ISO 15156 a MR 0103.

Použití

Zkapalňování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, olej, plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zařízení onshore a offshore.

Další technické informace o TRIODIS 150

Přehled technických údajů

T -250 – 260 (°C)
DN 50 – 1 400
PN 25
třída (třídy) 150
velikost(i) (NPS) 2"-56"
utěsnění průchodu kovově těsnící