ES000817-TRIODIS-300

TRIODIS 300


Hlavní oblasti používání

 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Energetika
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Námořnictvo
 • Nízká teplota
 • Ostatní lodě
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Všeobecný postup
 • Zařízení pro zasněžování

Technické údaje

T max 260 °C
DN max 1 000
PN max 50

Popis

Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utesnení (fire-safe), bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s rucní pákou nebo ozubeným prevodem, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Teleso z oceli nebo nerezové oceli, teleso se závitovými prírubovými oky (T4), prírubové teleso (T7) bez tesnicí lišty nebo s tesnicí lištou, teleso s navarovacími konci (BWSE). Typy telesa T4 a T7 lze použít jako koncovou armaturu. Pripojení podle EN, ASME nebo JIS. Pripojení dle ASME: plán 40S a STD dle NPS pro armatury s navarovacími konci (jiné typy pripojení na vyžádání). Emisní vlastnosti prezkoušeny a certifikovány dle EN ISO 15848-1. Certifikace podle požadavku normy TA-Luft. Kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA). ATEX podle smernice 2014/34/EU. Podle NACE MR0175 / ISO 15156 a MR 0103.

Použití

Zkapalnování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, agresivní média, olej, plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zarízení onshore a offshore.

Další technické informace o TRIODIS 300

Přehled technických údajů

T -196 – 260 (°C)
DN 150 – 1 000
PN 50
třída (třídy) 300
velikost(i) (NPS) 3"-48"
utěsnění průchodu kovově těsnící