ES000817-TRIODIS-300

TRIODIS 300


Hlavní oblasti používání

 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Energetika
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Námořnictvo
 • Nízká teplota
 • Ostatní lodě
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Všeobecný postup

Technické údaje

T max 260 °C
DN max 1 000
PN max 50

Popis

Uzavírací klapka v trojitém excentrickém provedení, kovové utěsnění (fire-safe), bez provazcové ucpávky, bezúdržbová, s ruční pákou nebo ozubeným převodem, s pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým servopohonem. Těleso z oceli nebo nerezové oceli, těleso se závitovými přírubovými oky (T4), přírubové těleso (T7) bez těsnicí lišty nebo s těsnicí lištou, těleso s navařovacími konci (BWSE). Typy tělesa T4 a T7 lze použít jako koncovou armaturu. Připojení podle EN, ASME nebo JIS. Připojení dle ASME: plán 40S a STD dle NPS pro armatury s navařovacími konci (jiné typy připojení na vyžádání). Emisní vlastnosti přezkoušeny a certifikovány dle EN ISO 15848-1. Certifikace podle požadavků normy TA-Luft. Kontrola a certifikace žáruvzdornosti podle EN ISO 10497 (BS 6755 - API 6FA). ATEX pod (BS 6755 - API 6FA). ATEX podle smernice 2014/34/EU. Podle NACE MR0175 / / ISO 15156 a MR 0103.

Použití

Zkapalňování zemního plynu. Všechny kapalné plyny. Teplonosná média, agresivní média, olej, plyn, petrochemie, palivové nádrže, rafinerie, zařízení onshore a offshore.

Další technické informace o TRIODIS 300

Přehled technických údajů

T -196 – 260 (°C)
DN 150 – 1 000
PN 50
třída (třídy) 300
velikost(i) (NPS) 3"-48"
utěsnění průchodu kovově těsnící