ES000498-Ama-Porter-CK-Pumpstation

Ama-Porter CK-Pumpstation


Hlavní oblasti používání

  • Domovní odpadní vody
  • Odpadní voda
  • Odpadní voda-zvedací zařízení
  • Odvodnění
  • Přečerpávací zařízení znečištěné vody
  • Technická zařízení budov
  • Tlaková kanalizace
  • Znečištěná voda
  • Čistírny odpadních vod

Konstrukční velikost

Čerpací stanice

Technické údaje

Q max 40.0 m³/h
H max 16.0 m

Popis

Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice připravená pro okamžité zapojení, s kompaktní konstrukcí, s čerpací šachtou z PE-LLD (polyetylenu) pro zabudování pod zem. S jedním nebo se dvěma kalovými ponornými čerpadly Ama-Porter s vířivým oběžným kolem, bez protivýbušné ochrany. Provedení šachty podle DIN 1986-100 and EN 752/EN 476/EN 1671 Automatizace např. s LevelControl.

Použití

Při sanaci pozemků, odvádění vody z různých oblastí, společné odvádění odpadní vody z několika obytných jednotek a v oblasti tlakové kanalizace

Další technické informace o Ama-Porter CK-Pumpstation

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 0.0 – 40.0 (m³/h)
H (50Hz) 0.0 – 16.0 (m)
Druh ložiska kuličkové ložisko
Frekvence hnacího motoru 50 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Ochrana proti výbuchu OHNE
Ochrana proti výbuchu OHNE
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) JL1030
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání médiem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Počet jednotlivých čerpadel max. 2
Typ připojení svorkové spojení
Druh materiálu tělesa (norma EN) PUMPE JL1030
volný průchod max. 60.0 (mm)
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití voda, odpadní voda, technické vybavení budov
Materiál tělesa šedá litina
maximální výkon pohonu 1.5 (kW)
Typ instalace stacionární, pod zemí
Maximální počet otáček 2900