ES000498-Ama-Porter-CK-Pumpstation

Ama-Porter CK-Pumpstation


Hlavní oblasti používání

  • Domovní odpadní vody
  • Odpadní voda
  • Odpadní voda-zvedací zařízení
  • Odvodnění
  • Přečerpávací zařízení znečištěné vody
  • Technická zařízení budov
  • Tlaková kanalizace
  • Znečištěná voda
  • Čistírny odpadních vod

Technické údaje

Q max 40,0 m³/h
H max 16,0 m

Popis

Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice v kompaktní konstrukci připravená k připojení s čerpadlovou šachtou z PE-LLD (polyetylen) kzabudování do země, s jedním nebo dvěma ponornými kalovými čerpadly na znečištěnou vodu Ama-Porter bez ochrany proti výbuchu, provedení šachty odpovídá předpisům DIN 1986-100 a EN 752/EN 476

Použití

Odvádění vody z budov, odvádění vody z pozemků, likvidace odpadní vody, sanace pozemků, společné čistírny odpadních vod pro více obytných jednotek, tlaková kanalizace

Další technické informace o Ama-Porter CK-Pumpstation

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 0,0 – 40,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 16,0 (m)
Druh ložiska kuličkové ložisko
Frekvence hnacího motoru 50 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Ochrana proti výbuchu OHNE
Ochrana proti výbuchu OHNE
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) JL1030
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání médiem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Počet jednotlivých čerpadel max. 2
Typ připojení svorkové spojení
Druh materiálu tělesa (norma EN) PUMPE JL1030
volný průchod max. 60.0 (mm)
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití voda, odpadní voda, technické vybavení budov
Materiál tělesa šedá litina
maximální výkon pohonu 1.5 (kW)
Typ instalace stacionární, pod zemí
Maximální počet otáček 2900