ES000858-AmaDS3

AmaDS³


Hlavní oblasti používání

 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Komunální odpadní voda
 • Odpadní voda
 • Odpadní voda-zvedací zařízení
 • Odvodnění
 • Průmyslová odpadní voda
 • Přečerpávací zařízení znečištěné vody
 • Technická zařízení budov
 • Tlaková kanalizace
 • Záplava / dešťová výpust
 • Čištění jímkly

Popis

Čerpací stanice na odpadní vodu se systémem separace pevných látek. Nepřímé hydraulické čerpání odpadních vod se separátory pevných látek předřazenými před čerpadla nabízí maximální hospodárnost, provozní bezpečnost a snadnou údržbu.

Použití

Komunální a průmyslová přeprava odpadních vod. Objekty se speciálními požadavky na odvodňování, jako jsou hotely, nemocnice, tábořiště.

Další technické informace o AmaDS³