ES000778-Pumpstation-CK-800

Pumpstation CK 800


Hlavní oblasti používání

  • Domovní odpadní vody
  • Odpadní voda-zvedací zařízení
  • Odvodnění
  • Přečerpávací zařízení znečištěné vody
  • Technická zařízení budov
  • Tlaková kanalizace

Technické údaje

Q max 22,0 m³/h
H max 49,0 m

Popis

Samostatná nebo zdvojená čerpací stanice v kompaktní konstrukci připravená k připojení s čerpadlovou šachtou z PE-LLD (polyetylen) kk zabudování do země, s jedním nebo dvěma ponornými motorovými čerpadly na odpadní vodu Amarex N S (s ochranou nebo bez ochrany proti výbuchu) nebo Ama-Porter bez ochrany proti výbuchu, provedení šachty odpovídá předpisům DIN 1986-100 a EN 752 / EN 476

Použití

Odvádění vody z budov, odvádění vody z pozemků, likvidace odpadní vody, sanace pozemků, společné čistírny odpadních vod pro více obytných jednotek, tlaková kanalizace

Další technické informace o Pumpstation CK 800

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 0,0 – 22,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 49,0 (m)
Druh ložiska kuličkové ložisko
řezací zařízení ano
Frekvence hnacího motoru 50 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Ochrana proti výbuchu MIT / OHNE
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) JL1040
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání tukem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
druh materiálu hřídele (norma EN) 1.4021
typ tělesa spirální těleso
Typ oběžného kola řezací kolo
Druh materiálu tělesa (norma EN) PUMPE JL1040
přiřazení e-třídy 00000000
volný průchod max. 7.0 (mm)
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití voda, odpadní voda, technické vybavení budov
Materiál tělesa plast
maximální výkon pohonu 4.2 (kW)
Typ instalace stacionární, pod zemí
Maximální počet otáček 2900.0 (1/min)