PNW

PNW


Hlavní oblasti používání

 • Domovní odpadní vody
 • Doprava vody
 • Jezero, přehrada
 • Kalové hospodářství
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Moře, řeka
 • Odběr/úprava vody
 • Průmysl
 • Speciální procesy
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Voda
 • Záplava / dešťová výpust

Technické údaje

Q max 9 000,0 m³/h
H max 10,0 m

Popis

Vertikální jednostupňové čerpadlo s axiálním vrtulovým oběžným kolem, v provedení ECB, bezúdržbová ložiska hřídele z Residuru. Výtlačné hrdlo nad nebo pod podlahou, příruby podle standardů DIN nebo ANSI, základový rám na výtlačném kolenu nebo lucerně pohonu.

Použití

závlahy a odčerpávání, čerpací stanice záměsové vody, protipovodňová ochrana, čerpání odpadní vody bez vláknitých příměsí a aktivovaného kalu v čistírnách odpadních vod.

Další technické informace o PNW

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 290,0 – 9 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,5 – 10,0 (m)
Druh ložiska kluzné ložisko
Rozdělení tělesa příčný (radiální)
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Počet vstupů oběžného kola jednovtokový
Typ instalace základová deska
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání médiem
Maximální povolená teplota média 60.0 (°C)
Maximální provozní tlak PN 10
Postavení agregátu instalace do mokré jímky
Sací poměry nesamonasávací
typ tělesa trubkové těleso
Typ oběžného kola axiální, vrtule
Typ připojení příruba
přiřazení e-třídy 36410000, 36410106, 36410100
volný průchod max. 170.0 (mm)
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele ucpávkové těsnění
hlavní oblasti použití odpadní voda, voda
Materiál tělesa Ni-Resist, chromniklová ocel, uhlíková ocel
maximální výkon pohonu 320.0 (kW)
Typ instalace stacionární
Maximální počet otáček 1500.0 (1/min)