Amarex N

Amarex N


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Důlní průmysl
 • Elektrárny > 100 MW
 • Energetika
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Nápoje
 • Odběr/úprava vody
 • Odpadní voda
 • Odvodnění
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchové odvodnění
 • Procesní
 • Průmysl
 • Systémy, rehabilitace
 • Technická zařízení budov
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Záplava / dešťová výpust
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod

Technické údaje

Q max 190,0 m³/h
H max 49,0 m

Popis

Vertikální, jednostupňové ponorné motorové čerpadlo v mokré instalaci, s řezacím kolem (S), oběžným kolem s volným průchodem (F) nebo diagonálním jednolopatkovým kolem (D) pro stacionární a přenosné provedení. Čerpadla Amarex N jsou zaplavitelné, jednostupňové, jednoprouv provedení ATEX.

Použití

K čerpání znečištěné vody, zejména nečištěné odpadní vody s dlouhovlákennými a pevnými příměsmi, kapalin obsahujících vzduch a plyn, jakož i surovinový, aktivovaný a vyhnilý kal, k odvodňování a odběru vody; k odčerpávání vody z prostor a ploch ohrožených zaplavením.

Další technické informace o Amarex N

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 0,0 – 190,0 (m³/h)
H (50Hz) 0,0 – 49,0 (m)
Druh ložiska valivé ložisko
Pohon elektrický motor
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru vysoké napětí
Elektrická přípojka 400 V, 3~
Ochrana proti výbuchu EX-SCHUTZ EEX D IIB, ATEX 100A
Typ instalace blok
Druh spojky bez
Druh mazání mazání tukem
Postavení agregátu instalace do mokré jímky
druh materiálu hřídele (norma EN) 1.4021
Druh materiálu tělesa (norma EN) JL 1040
volný průchod max. 100.0 (mm)
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití odpadní voda, průmyslová a procesní technika, technické vybavení budov
Materiál tělesa šedá litina
maximální výkon pohonu 4.2 (kW)
Typ instalace stacionární, přenosný