PHZ

SEZ


Hlavní oblasti používání

 • Chladicí voda a kondenzát
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Jaderné elektrárny
 • Moře, řeka
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Průmysl
 • Sekundární okruh
 • Speciální procesy
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Voda
 • Úprava vody

Technické údaje

Q max 65 000,0 m³/h
H max 33,0 m

Popis

Vertikální jedno- nebo dvoustupňové čerpadlo s otevřeným šroubovým oběž- ným kolem. Sání volitelně se vstupní dýzou nebo sacím kolenem, s možností vyjímatelného rotoru, výtlačné hrdlo nad nebo pod podlahou, příruby podle standardů DIN nebo ANSI.

Použití

čerpání surové, čisté, užitkové a chladící vody v průmyslových okruzích, systémy zásobování vodou, elektrárny a zařízení na odsolování mořské vody.

Další technické informace o SEZ

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 5 000,0 – 65 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 7,0 – 33,0 (m)
Druh ložiska valivé a kluzné ložisko
Rozdělení tělesa příčný (radiální)
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí, vysoké napětí
Počet vstupů oběžného kola jednovtokový
Typ instalace základová deska
Druh spojky převodovka, přímý
Druh mazání mazání olejem/médiem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Maximální provozní tlak PN 6, PN 9
Postavení agregátu instalace do suché jímky, instalace do mokré jímky
Sací poměry nesamonasávací
typ tělesa trubkové těleso
Typ oběžného kola poloaxiální kolo, otevřený
Typ připojení příruba
přiřazení e-třídy 36410100, 36410000, 36410106
poloha instalace vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka, ucpávkové těsnění
hlavní oblasti použití energie, voda, průmyslová a procesní technika
Materiál tělesa uhlíková ocel, chromniklová ocel, duplexní ocel
Max. provozní tlak na straně výtlaku 9.0 (bar)
maximální výkon pohonu 5000.0 (kW)
Typ instalace stacionární
Maximální počet otáček 990.0 (1/min)