Etachrom BC

KWP-Bloc


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Drenáž
 • Komunální odpadní voda
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Nápoje
 • Ocel
 • Odsíření spalin
 • Petrochemický průmysl
 • Potraviny
 • Povrchové odvodnění
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Speciální procesy
 • Záplava / dešťová výpust
 • úprava náplav
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly

Technické údaje

Q max 330,0 m³/h
H max 100,0 m

Konstrukce

Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem, jednovtokové, monoblokové se standardním motorem B5, s nástrčným hřídelem a otěrnou deskou na sací straně, s různými typy oběžného kola: kanálové kolo a vířivé kolo.

Použití

čerpání předčištěné odpadní vody, špinavé vody, všech druhů kalů bez vláknitých příměsí a média s pevnými látkami do 5 % sušiny a max. hustoty 1,1 kg/dm3.

Další technické informace o KWP-Bloc

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 4,0 – 330,0 (m³/h)
H (50Hz) 2,0 – 100,0 (m)
Druh ložiska valivé ložisko
Rozdělení tělesa příčný (radiální)
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Počet vstupů oběžného kola jednovtokový
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) ERN, NORIDUR 1.4593
Typ instalace blok
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání tukem
Maximální povolená teplota média 100.0 (°C)
Poloha hrdla axiální sání
Maximální provozní tlak PN 10
Procesní konstrukce ano
Postavení agregátu instalace do suché jímky
druh materiálu hřídele (norma EN) 1.4021, 1.4462
Sací poměry nesamonasávací
typ tělesa spirální těleso
Typ oběžného kola zavřený, vícekanálové kolo, vířivé kolo, radiální
Typ připojení příruba
Druh materiálu tělesa (norma EN) NORIDUR 1.4593, JL 1040
přiřazení e-třídy 36410000, 36410100, 36410103, 36410101
volný průchod max. 70.0 (mm)
poloha instalace horizontální nebo vertikální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití průmyslová a procesní technika
Materiál tělesa duplexní ocel, šedá litina
Max. provozní tlak na straně výtlaku 10.0 (bar)
maximální výkon pohonu 22.0 (kW)
Typ instalace stacionární
Maximální počet otáček 3500.0 (1/min)