KWP

KWP


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava kalu
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenáž
 • Důlní průmysl
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Industrial Process
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Mineral Mining
 • Nápoje
 • Ocel
 • Odsolování moře
 • Odstraňování popela
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Petrochemický průmysl
 • Potraviny
 • Povrchové odvodnění
 • Procesní
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Speciální procesy
 • Surová voda
 • Voda
 • Všeobecný postup
 • Záplava / dešťová výpust
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Technické údaje

Q max 15 000,0 m³/h
H max 140,0 m

Konstrukce

Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem, procesní konstrukce, jednovtokové, s různými typy oběžného kola: kanálové kolo, otevřené vícekanálové kolo a vířivé kolo.

Použití

čerpání předčištěné odpadní vody, špinavé vody, všech druhů kalů bez vláknitých příměsí a média s pevnými látkami do 5 % sušiny.

Další technické informace o KWP

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 4,0 – 15 000,0 (m³/h)
H (50Hz) 1,0 – 140,0 (m)
Druh ložiska valivé ložisko
Rozdělení tělesa příčný (radiální)
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí, vysoké napětí
Počet vstupů oběžného kola jednovtokový
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) CERAMIKPOLYSIC, ERN, NORICHROM, NORICLOR, NORIDUR 1.4593, NORIHARD
Typ instalace základová deska
Druh spojky předlohový hřídel/řemenový převod, přímý, převodovka
Druh mazání mazání olejem
Maximální povolená teplota média 280.0 (°C)
Poloha hrdla axiální sání
Maximální provozní tlak PN10
Procesní konstrukce ano
Postavení agregátu instalace do suché jímky
druh materiálu hřídele (norma EN) C45+N
Sací poměry nesamonasávací
typ tělesa spirální těleso
Typ oběžného kola vířivé kolo, zavřený, radiální, vícekanálové kolo, otevřený
Typ připojení příruba
Druh materiálu tělesa (norma EN) CERAMIKPOLYSIC, JL1040, NORICLOR, NORICROM, NORIDUR 1.4593, NORIHARD
přiřazení e-třídy 36410101, 36410000, 36410100, 36410103
volný průchod max. 250.0 (mm)
poloha instalace horizontální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka, ucpávkové těsnění
hlavní oblasti použití průmyslová a procesní technika, voda, odpadní voda, energie, hornictví / provoz rýpadla
Materiál tělesa speciální litý materiál, šedá litina, duplexní ocel
Max. provozní tlak na straně výtlaku 10.0 (bar)
maximální výkon pohonu 1500.0 (kW)
Typ instalace stacionární
Maximální počet otáček 3500.0 (1/min)