Omega

Omega®


Hlavní oblasti používání

 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Důlní průmysl
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Petrochemický průmysl
 • Procesní
 • Průmysl
 • Ropa / plyn
 • Speciální procesy
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Technická zařízení budov
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava vody
 • Čerpadlo jako turbína
 • Čerpání vody

Technické údaje

Q max 2 880,0 m³/h
H max 210,0 m

Popis

Horizontálně nebo vertikálně instalované, jednostupňové podélně dělené čerpadlo se spirálním tělesem s dvouproudým radiálním kolem, připojovací příruby podle DIN, EN nebo ASME.

Použití

K čerpání vody s nízkým obsahem pevných látek, např. ve vodárnách, čerpacích zařízeních pro zavlažování a odvodňování, odsolovacích zařízeních pro odběr, elektrárnách, hasicích systémech, lodní technika adálkové vytápění / chlazení.

Další technické informace o Omega®

Přehled technických údajů

Q (50Hz) 50,0 – 2 880,0 (m³/h)
H (50Hz) 7,0 – 210,0 (m)
Druh ložiska valivé a kluzné ložisko
Rozdělení tělesa podél (axiální)
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí, vysoké napětí
Počet vstupů oběžného kola dvouvtokový
Druh materiálu oběžného kola (norma EN) BRONZE, CHROMSTAHL, DUPLEXSTAHLGUSS, SUPER DUPLEX
Typ instalace základová deska
Druh spojky přímý, převodovka
Druh mazání mazání tukem/médiem
Maximální povolená teplota média 80.0 (°C)
Poloha hrdla in-line
Maximální provozní tlak PN 10, PN 16, PN 25
Postavení agregátu instalace do suché jímky
druh materiálu hřídele (norma EN) 13 % CHROMSTAHL, DUPLEXSTAHL
Sací poměry nesamonasávací
Vhodné pro pitnou vodu ano
typ tělesa spirální těleso
Typ oběžného kola zavřený, radiální
Typ připojení příruba
Druh materiálu tělesa (norma EN) GRAUGUSS
přiřazení e-třídy 36410103, 36410100, 36410101, 36410000
poloha instalace horizontální nebo vertikální
druh ucpávky hřídele ucpávkové těsnění, mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití průmyslová a procesní technika, voda, energie, technické vybavení budov, hornictví / provoz rýpadla
Materiál tělesa šedá litina, duplexní ocel, duplexová litá ocel, tvárná litina
Max. provozní tlak na straně výtlaku 25.0 (bar)
maximální výkon pohonu 1500.0 (kW)
Typ instalace 00
Maximální počet otáček 3500.0 (1/min)