ES000946-Amacontrol-III

Amacontrol III


Hlavní oblasti používání

 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Důlní průmysl
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Nápoje
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odpadní voda
 • Odstraňování popela
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Odvodnění
 • Petrochemický průmysl
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchové odvodnění
 • Procesní
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Ropa / plyn
 • Speciální procesy
 • Systémy, rehabilitace
 • Technická zařízení budov
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Všeobecný postup
 • Znečištěná voda
 • Záplava / dešťová výpust
 • Úprava vody
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Popis:
Ochranný modul pro produkty vody a odpadní vody jako přístroj All-in-One pro měření teploty motoru, teploty ložisek, průsaků, vibrací a napětí a diagnostiku pro bezporuchový a bezpečný provoz čerpadla, čerpadlového systému/ponorného motorového míchadla.
Použití:
V oblasti vodárenství a kanalizace v kombinaci se zařízením Amacan, Amamix, Amaprop, Amaline, Amarex KRT nebo Sewatec.

Další technické informace o Amacontrol III

Přehled technických údajů