ES000307-Hyamaster-SPS

Hyamaster SPS


Hlavní oblasti používání

  • Technická zařízení budov

Popis

Speciální řídící jednotka pro čerpadla s trojfázovými motory všech typů a výrobců, sestávající z programovatelné řídící jednotky s ukazatelem a obsluž- ným panelem a všemi potřebnými výkonovými díly jako hlavní spínač, frekven- ční měnič, ochrany, pojistky a transformátor řídícího napětí v jedné spínací skříni, pro použití v průmyslu pro procesní okruhy a další technologické proce- sy, zásobování provozní vodou, pro chlazení a mazání, pro dodávky energie tepelných elektráren, přenosové stanice tepla a teplárny, ve vodním hospodář- ství pro získávání vody, úpravu vody, zásobování vodou a odčerpávání vody.

Další technické informace o Hyamaster SPS

Přehled technických údajů

Regulační veličina teplota, hladina, diferenční teplota, tlak, dopravní množství, diferenční tlak
regulační systém integrovaný
Počet měničů kmitočtu maximálně 6
řízení/regulace regulace
Způsob zapnutí regulovaný
napětí 3 ~ 400 V/50/60 HZ, 3 ~ 500 V/50/60 HZ, 3 ~ 690 V/50/60 HZ