ES000911-PumpDrive-2-PumpDrive-2-Eco

PumpDrive 2


Hlavní oblasti používání

 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Důlní průmysl
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Napájení kotle
 • Odběr/úprava vody
 • Odvodnění
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Procesní
 • Průmysl
 • Studna
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Technická zařízení budov
 • Tlaková kanalizace
 • Voda
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Vytápění / klimatizace
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zásobování vodou
 • Čerpání vody
 • Čistírny odpadních vod

Popis

Systém regulace otáček s vlastním chlazením, který umožňuje plynulou změnu otáček motorů prostřednictvím normalizovaných signálů a polní sběrnice. Díky vlastnímu chlazení je možná montáž na motor, na stěnu i do rozvaděče. Regulace 2 až 6 čerpadel bez dalšího regulátoru.

Použití

Klimatizační zařízení, výroba tepla, rozvod tepla, zařízení na zásobování vodou, odběr vody, získávání vody, úprava vody, distribuce vody, přeprava vody, výroba chladu, rozvod chladu, výroba tepla, rozvod tepla, přeprava médií, rozvod chladicího maziva, zásobování provozní vodou, vypouštění bazénů, přeprava odpadních vod

Další technické informace o PumpDrive 2

Přehled technických údajů

Regulační veličina hladina, tlak, diferenční tlak, dopravní množství, diferenční teplota
regulační systém integrovaný
řízení/regulace ovládání / regulace
maximální výkon pohonu 55.0 (kW)
napětí 3~ 380 V 50/60 HZ, 3~ 480 V 50/60 HZ