ES000807-PumpMeter

PumpMeter


Hlavní oblasti používání

 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Doprava vody
 • Nápoje
 • Ocel
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Průmysl
 • Speciální procesy
 • Systémy, rehabilitace
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Voda
 • Všeobecný postup
 • Zvýšení tlaku

Popis

Přístroj PumpMeter kontroluje provoz čerpadla. Je to inteligentní snímačtlaku pro čerpadla se zobrazováním naměřených hodnot a provozních dat přímo na místě. Zaznamenává profil zátěže čerpadla, aby případně mohl signalizovat potenciály optimalizace ke zvýšení energetické účinnosti a dostupnosti. Přístroj se skládá ze dvou snímačů tlaku a jedné zobrazovací jednotky. Přístroj PumpMeter je z výroby kompletně smontován a parametrizován pro příslušné čerpadlo. Připojuje se prostřednictvím konektoru M12 a je okamžitě připraven k provozu.

Použití

Klimatizační zařízení, chladicí okruhy, rozvod chladicího maziva, topná zařízení, zařízení na úpravu vody, zařízení pro zásobování vodou zařízení pro ošetření vody, zařízení pro rozvod vody, zařízení pro přepravu vody, zařízení na odběr vody

Další technické informace o PumpMeter

Přehled technických údajů