ES000226-TBC

TBC


Hlavní oblasti používání

  • Doprava kalu
  • Důlní průmysl
  • Mineral Mining
  • Provoz rýpadla

Popis

Horizontální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s axiálním vstupem pro maximální odolnost vůči opotřebení při jednoduché údržbě. Konvenční, jednostěnná konstrukce odvádí při vysokém přípustném tlaku zatížení otěrných stěn ve víku tělesa. Části čerpadla z tvrzené litiny vysoce odoolné vůči opotřebení (bílá litina).

Použití

Velké průtoky a velké dopravní výšky s vysokým podílem pevných látek ze skrývky a materiálu vytěženého plovoucím čerpadlem, stanice ke zvýšení tlaku a jiné aplikace s vysokým zatížením.

Další technické informace o TBC