ES000268-Amamix

Amamix


Hlavní oblasti používání

  • Biočištění/2.stupeň čištění
  • Domovní odpadní vody
  • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
  • Čištění jímkly

Popis

Horizontální ponorné motorové míchadlo se samočistící vrtulí ECB v provedení jako bloková konstrukce, přímo poháněné. K dostání v provedení ATEX.

Použití

Ke zpracování komunálních, průmyslových odpadních vod a k odkalování, jakož i v ekologii (např. výrobě bioplynů).

Další technické informace o Amamix

Přehled technických údajů

Druh ložiska valivé ložisko
Pohon elektrický motor
Frekvence hnacího motoru 50 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Elektrická přípojka 400 V, 3~
Ochrana proti výbuchu ATEX II G2 T3
Druh spojky přímý
Druh mazání mazání tukem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Postavení agregátu instalace do mokré jímky
Samočistící ano
přiřazení e-třídy 36410000, 36410106
poloha instalace horizontální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití odpadní voda
maximální výkon pohonu 13.0 (kW)
Typ instalace stacionární
minimální průměr vrtule 600.0 (mm)
Maximální počet otáček 1400.0 (1/min)