ES000271-Amaprop

Amaprop


Hlavní oblasti používání

  • Biočištění/2.stupeň čištění
  • Domovní odpadní vody
  • Komunální odpadní voda
  • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
  • úprava náplav

Popis

Horizontální ponorné motorové míchadlo se samočistíc vrtulí ECB v provedení jako bloková konstrukce, pohonpřes koaxiální čelní ozubený převod. K dostání v provedení ATEX.

Použití

V ekologické technice, speciálně pro zpracování komunálních, průmyslových odpadních vod a kalů, k recirkulaci, rozptýlení a k vytváření proudu v nitrifikačních a denitrifikačních stupních, v aktivačních nádržích, v biologické eliminaci fosfátů, ve flokulačních procesech a v bioplynových zařízeních

Další technické informace o Amaprop

Přehled technických údajů

Druh ložiska valivé ložisko
Pohon elektrický motor
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Elektrická přípojka 230V, 400V, 500V, 690 V, 3~
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2G T4, ATEX II 2G T3
Druh spojky převodovka
Druh mazání mazání tukem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Postavení agregátu instalace do mokré jímky
Samočistící ano
přiřazení e-třídy 36410000, 36410106
poloha instalace horizontální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití odpadní voda
maximální výkon pohonu 6.5 (kW)
Typ instalace stacionární
minimální průměr vrtule 2500.0 (mm)
Maximální počet otáček 120.0 (1/min)