ES000271-Amaprop

Amaprop


Hlavní oblasti používání

  • Biogas
  • Biočištění/2.stupeň čištění
  • Domovní odpadní vody
  • Komunální odpadní voda
  • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
  • úprava náplav

Konstrukční velikost

Míchadla

Popis

Horizontální, monoblokové ponorné míchadlo se samočistící vrtulí ECB, poháněné přes čelní převodovku.

Použití

recirkulace, suspenze a disperze komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů.

Další technické informace o Amaprop

Přehled technických údajů

Druh ložiska valivé ložisko
Pohon elektrický motor
Frekvence hnacího motoru 50 Hz /60 Hz
Druh pohonu elektrický motor
Napětí hnacího motoru nízké napětí
Elektrická přípojka 230V, 400V, 500V, 690 V, 3~
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2G T4, ATEX II 2G T3
Druh spojky převodovka
Druh mazání mazání tukem
Maximální povolená teplota média 40.0 (°C)
Postavení agregátu instalace do mokré jímky
Samočistící ano
přiřazení e-třídy 36410000, 36410106
poloha instalace horizontální
druh ucpávky hřídele mechanická ucpávka
hlavní oblasti použití odpadní voda
maximální výkon pohonu 6.5 (kW)
Typ instalace stacionární
minimální průměr vrtule 2500.0 (mm)
Maximální počet otáček 120.0 (1/min)