ES000407-ACTELEC-LEB10

ACTELEC


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chemikálie a produkty dopravy
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Farmacie/biotechnologie
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jaderné elektrárny
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Námořnictvo
 • Nápoje
 • Nízká teplota
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Ostatní lodě
 • Petrochemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Povrchové odvodnění
 • Primární okruh
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Pára, horká voda, dálkové vytápění
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Sekundární okruh
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Suchá nákladné loď
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Technická zařízení budov
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Vytápění / klimatizace
 • Využití dešťové vody
 • Všeobecný postup
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čerpání vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Popis

Elektrické servopohony BERNARD CONTROLS pro přímou montáž na kyvné armatury 90° (příruba pohonu podle ISO 5211) s ozubeným převodem konstrukční řady MR (příruba pohonu podle ISO 5210). Napájení jednofázovým nebo třífázovým nebo stejnosměrným proudem. Standardně vybavenomomentovým spínačem, omezením zdvihu a skříní koncového spínače. Ovládání otevírání/zavírání nebo regulace. Integrované místní řídicí místo nebo dálkové ovládání.

Použití

Ve všech odvětvích vodní, energetické a průmyslové techniky.

Další technické informace o ACTELEC

Přehled technických údajů

účinek pohonu dvojitá
ruční nouzová obsluha pohonu ano
druh regulace funkce zapnuto/vypnuto
pohyb pohonu rotační pohyb
charakteristika ekviprocentní/přímočarý
ovládací signál 4-20mA
max. točivý moment 16000.0 (Nm)
Max. teplota okolí pohonu 70.0 (°C)
Min. teplota okolí pohonu -20.0 (°C)
Koncový spínač pohonu ano
Zpětné hlášení polohy pohonu ano