AMTRONIC

AMTRONIC


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chemikálie a produkty dopravy
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Farmacie/biotechnologie
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jaderné elektrárny
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Námořnictvo
 • Nápoje
 • Nízká teplota
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Ostatní lodě
 • Petrochemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Povrchové odvodnění
 • Primární okruh
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Pára, horká voda, dálkové vytápění
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Sekundární okruh
 • Studna
 • Suchá nákladné loď
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Technická zařízení budov
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Vytápění / klimatizace
 • Využití dešťové vody
 • Všeobecný postup
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čerpání vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Popis

Ovládání otevření/zavření pneumatických kyvných pohonů 90° se signalizackoncové polohy. Díky přímé montáži bez konzoly na servopohon ACTAIR NG představuje kompaktní a robustní celkové řešení. Díky integrovanému solenoidovému ventilu nejsou mezi AMTRONIC a servopohonem zapotřebí žádná pneumatická vedení. Nastavovací doba servopohonu se dá pomocí AMTRONIC nastavit regulací množství odpadního vzduchu. Řídicí jednotku AMTRONIC lze zapojit do provozních sběrnic typu Profibus DP a AS-i. AMTRONIC byl vyvinut speciálně pro snížení náročné kabeláže řídicích jedPřipojení k provozní sběrnici zajišťuje napájení a výměnu řídicích informací s procesním systémem. AMTRONIC lze připojit k provozním sběrnicím s protokolem Profibus DP-Pl a zejména AS-i. Díky jiskrově bezpečnému provedení je AMTRONIC k dostání v provedení Ex ia pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyhovuje požadavkům směrnice ATEX 2014/34/EU a je označen CE 0081 Ex II 1 G. Nevýbušné provedení EEx-ia IIC T6 dle EN 50014 a EN 50020.

Použití

Ve všech odvětvích vodní, energetické a průmyslové techniky.

Další technické informace o AMTRONIC