ES000464-BOATRONIC-MS-420

BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420


Hlavní oblasti používání

  • Průmysl
  • Technická zařízení budov
  • Vytápění / Klimatizace / Větrání
  • Zásobování vodou
  • Čerpání vody

Popis

BOATRONIC MS:

Měřicí počítač k měření BOA-Control a BOA-Control IMS pomocí ultrazvukových snímačů, přímé zobrazení DN, média, aktuální teploty průtoku a teploty média na displeji bez zadání zdvihu, obsluha pomocí 4 tlačítek pro všechny položky nabídky, datový přenos mezi zařízením BOATRONIC MS a systémem elektronického zpracování dat zákazníka pomocí USB rozhraní, samokontrola a kalibrace při zapínání, specifická data médií jsou volitelná, s přihrádkou pro 4 baterie 1,5 V AA MIGNON (nejsou součástí dodávky), automatický výstražný indikátor při nedosažení přípustného minimálního napětí (BAT), sada snímačů s magnetickým připojením k měření všech ventilů BOA-Control, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky.

BOATRONIC MS-420:

Měřicí počítač k permanentnímu měření BOA-Control IMS pomocí ultrazvukových snímačů, přímé zobrazení DN, média, aktuálního průtoku a teploty média na displeji, analogové předávání (4–20mA výstupního signálu) aktuálního průtoku a teploty média, obsluha pomocí 4 tlačítek pro všechny body nabídky, samokontrola a kalibrace při zapínání, volitelná specifická data médií, napájecí napětí 24 V DC.

Další technické informace o BOATRONIC MS/BOATRONIC MS-420