ES000412-DYNACTAIR

DYNACTAIR


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chemikálie a produkty dopravy
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cisterna na zkapalněný plyn
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Farmacie/biotechnologie
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jaderné elektrárny
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Námořnictvo
 • Nápoje
 • Nízká teplota
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Ostatní lodě
 • Petrochemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Povrchová úprava
 • Povrchové odvodnění
 • Primární okruh
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Pára, horká voda, dálkové vytápění
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Sekundární okruh
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Suchá nákladné loď
 • Surová voda
 • Systémy, rehabilitace
 • Tanker na surovou naftu
 • Technická zařízení budov
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Vrtná plošina
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Vytápění / klimatizace
 • Využití dešťové vody
 • Všeobecný postup
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čerpání vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Popis

Jednočinný pneumatický servopohon k montáži na kyvné armatury 90° (klapk(klapky nebo kulové kohouty). Příruba pohonu podle ISO 5211. Ovládací tlak do 8 bar. Je možná montáž na armatury s koncem hřídele jako čtyřhran nebo plochý konec. Přenos síly přes třmen vytváří krouticí momenty až do což je vhodné speciálně pro ovládání kyvných armatur 90°. Návrat do bezzpečné polohy při výpadku ovládacího vzduchu provádějí pružinové svazky. Standardně vybaveno vizuálním ukazatelem polohy a nastavitelnými koncovřeno/otevřeno. Volitelně se samostatným nebo integrovaným ručním nouzovým ovládáním. Je možná montáž řídicích jednotek konstrukčních řad AMTROBO samostatným nebo integrovaným rucním nouzovým ovládáním. Je možná montáž AMTRONIC, SMARTRONIC nebo jakéhokoliv jiného přístroje s rozhraním VDI/V 3845.

Použití

Ve všech odvětvích vodní, energetické a průmyslové techniky.

Další technické informace o DYNACTAIR

Přehled technických údajů

účinek pohonu jednoduchá
ruční nouzová obsluha pohonu ano
druh regulace plynulé ovládání
pohyb pohonu rotační pohyb
pov. teplota ovládácího média 80.0 (°C)
ovládácí tlak min. 3.0 (bar)
max. točivý moment 8000.0 (Nm)
Max. teplota okolí pohonu 80.0 (°C)
Min. teplota okolí pohonu -20.0 (°C)
Koncový spínač pohonu ano
Zpětné hlášení polohy pohonu ano