ES000503-MN

MN


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenáž
 • Drenážní čerpací stanice
 • Farmacie/biotechnologie
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jezero, přehrada
 • Komunální odpadní voda
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Nápoje
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření spalin
 • Petrochemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Povrchové odvodnění
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Surová voda
 • Technická zařízení budov
 • Vrtná plošina
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Vytápění / klimatizace
 • Využití dešťové vody
 • Všeobecný postup
 • Zavlažování
 • Zvyšování tlaku, hasicí zařízení
 • Zvýšení tlaku
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čerpání vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly

Popis

Rucní servopohon pro ovládání kyvných armatur 90°. Ozubený prevod konstrukcní rady MN, samosvorná šneková prevodovka, ovládání rucním kolem.

Použití

Technická zarízení budov, obecné služby v prumyslu, voda a prumysl v nekorozivním prostredí bez obsahu solí:

Další technické informace o MN