ES000405-SISTOMAT-E

SISTO-LAE


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chemický průmysl
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Domovní odpadní vody
 • Doprava odpadní vody
 • Doprava vody
 • Drenážní čerpací stanice
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Hladina spodní vody
 • Jezero, přehrada
 • Kalové hospodářství
 • Komunální odpadní voda
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Moře, řeka
 • Napájení kotle
 • Ocel
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odstraňování popela
 • Odsíření spalin
 • Petrochemický průmysl
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Postřik, zavlažování
 • Potraviny
 • Povrchová úprava
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Systémy, rehabilitace
 • Teplonosné médium, chladící okruhy
 • Voda
 • Všeobecný postup
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění kouřových plynů/odsíření

Popis

Otočné pohony pro armatury se stoupajícím vřetenem, maximální zavírací síla 60 000 N, lze nakonfigurovat v závislosti na průtokové charakteristice a zdvihu, zpětné hlášení koncových poloh, montáž pohonu v závodu.

Použití

Technická zařízení budov, průmysl, elektrárny, potravinářský průmysl a chemie.

Další technické informace o SISTO-LAE

Přehled technických údajů

účinek pohonu dvojitá
ruční nouzová obsluha pohonu ano
druh regulace funkce zapnuto/vypnuto
pohyb pohonu posun
charakteristika ekviprocentní
ovládací signál mA, V, 3-bodový
Max. teplota okolí pohonu 80.0 (°C)
Min. teplota okolí pohonu -25.0 (°C)
Zpětné hlášení polohy pohonu ne
Max. uzavírací síla [N] 250.00