ES000873-SMARTRONIC-PC

SMARTRONIC PC


Hlavní oblasti používání

 • Biogas
 • Biotechnologie
 • Biočištění/2.stupeň čištění
 • Chladicí voda a kondenzát
 • Cukr
 • Dodávka vody
 • Doprava vody
 • Dopravní lodě a trajekty
 • Drenáž
 • Dálkové vytápění
 • Elektrárny > 100 MW
 • Elektrárny < 100 MW
 • Energetika
 • Hasicí a postřikovací systémy
 • Jaderné elektrárny
 • Jezero, přehrada
 • Kontrola zatopení, odvodnění
 • Lodní doprava / stavba lodí
 • Lodní technika/námořnictvo
 • Mechanické čištění / 1.stupeň čištění
 • Nápoje
 • Nízká teplota
 • Odběr/úprava vody
 • Odsolování moře
 • Odsíření
 • Odsíření spalin
 • Ostatní lodě
 • Parní okruhy
 • Petrochemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Pokračující úprava/3.stupeň čištění
 • Potraviny
 • Povrchové odvodnění
 • Primární okruh
 • Průmysl
 • Průmyslová odpadní voda
 • Rafinérie
 • Ropa / plyn
 • Ropovody a skladové nádrže
 • Sekundární okruh
 • Speciální procesy
 • Studna
 • Suchá nákladné loď
 • Systémy, rehabilitace
 • Technická zařízení budov
 • Voda
 • Vrtací plošiny
 • Vytápění / Klimatizace / Větrání
 • Všeobecný postup
 • Záplava / dešťová výpust
 • Zásobování vodou
 • Úprava vody
 • úprava náplav
 • úprava vody
 • Čerpání turbínového oleje
 • Čistírny odpadních vod
 • Čištění jímkly

Popis

SMARTRONIC PC (R1312) je inteligentní, kompaktní a inovativní polohový regulátor. Jedná se o multifunkční regulační jednotku s integrovanými regulačními funkcemi, která umožňuje použití nejnovější ovládací a regulační technologie pro armatury. Díky přímé montáži bez konzoly na servopohoy konstrukční řady ACTAIR NG nebo DYNACTAIR NG a bez externího potrubí představuje kompaktní a robustní celkové řešení. SMARTRONIC PC plní 4 funkce: Programovatelné charakteristiky pro otevírání a zavírání, inteligentní regulaci poloh, sledování procesu a regulaci. Programování přístrojeSMARTRONIC PC se provádí přes počítač. Je možné připojení k provozní sběrnici Profibus DP.

Použití

Ve všech odvětvích vodní, energetické a průmyslové techniky.

Další technické informace o SMARTRONIC PC