Zřeknutí se odpovědnosti

Ručení za obsahy

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických médiích za vlastní obsahy na těchto stránkách. Tento web byl sestaven s co největší pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít žádnou záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytnutých obsahů. Jakékoli ručení za škody, které přímo či nepřímo vzniknou na základě používání tohoto webu, je vyloučeno, pokud škody nejsou způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí.

Ručení za externí odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (tzv. externí odkazy). V okamžiku připojení externích odkazů nám nejsou známé žádné právní přestupky. Stálá kontrola cizích obsahů ale pro nás není předepsaná zákonem a také není přijatelná bez konkrétního zdůvodnění porušením práva. Obsahy externích odkazů nemůžeme ovlivnit; proto vylučujeme záruku za takové obsahy, zvláště si tyto obsahy nepřivlastňujeme a výslovně se od nich distancujeme. Pokud nám bude známo porušení práv, pak příslušné obsahy samozřejmě neprodleně odstraníme.

Autorské právo / právo duševního vlastnictví

Pro obsahy (zvláště texty, obrázky, fotografie), které uveřejňujeme na tomto webu, platí německé autorské právo a právo duševního vlastnictví. Jakékoli použití nebo zhodnocení, zvláště rozmnožování, rozšiřování a veřejné zpřístupňování vyžaduje náš předběžný písemný souhlas. Pokud neprovozujeme nebo nevyhotovujeme obsahy, respektujeme autorská práva třetích stran

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (366)

ACTAIR

ACTAIR

Dvojcinný pneumatický servopohon k montáži na kyvné armatury 90° (klapky nebo kulové kohouty). Príruba pohonu podle ISO 5211. Ovládací tlak ...

ACTELEC

ACTELEC

Elektrické servopohony BERNARD CONTROLS pro prímou montáž na kyvné armatury 90° (príruba pohonu podle ISO 5211) s ozubeným prevodem konstruk ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Uzavírací šoupátko dle DIN/EN s prírubami anebo navarovacími konci, se samotesnicím uzáverem víka, kované nebo svarované teleso, neotácivé v ...

AKR_AKRS

AKR_AKRS
DN max:300 PN max:160

Zpetná klapka dle DIN/EN s prírubami anebo navarovacími konci, se samotesnicím uzáverem víka, vnitrní hrídel, teleso z kované nebo svarované ...

Ama-Drainer 4../5..

Ama-Drainer 4../5..
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Vertikální, jednostupnová, plne zaplavitelná ponorná motorová cerpadla v provedení jako bloková konstrukce, IP 68, s regulací nebo bez regul ...

Ama-Drainer 80, 100

Ama-Drainer 80, 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Vertikální, jednostupnové, plne zaplavitelné ponorné motorové cerpadlo v provedení jako bloková konstrukce, IP 68, s regulací nebo bez regul ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Plně zaplavitelné, vertikální, monoblokové jednostupňové ponorné čerpadlo, IP 68, s nebo bez hlídání hladiny, pro maximální ponoření 2 m.

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabilní nadúrovnová plastová sberná nádrž nebo rázuvzdorná plastová sberná nádrž pro instalaci pod podlahou s podlahovou výpustí a pachovým ...

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³/hH max:6,5 m

Provozne spolehlivé a kompaktní precerpávací zarízení na znecištenou vodu v moderním designu s hygienickým filtrem z aktivního uhlí a pripoj ...