Zřeknutí se odpovědnosti

Ručení za obsahy

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických médiích za vlastní obsahy na těchto stránkách. Tento web byl sestaven s co největší pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít žádnou záruku za úplnost, bezchybnost a aktuálnost poskytnutých obsahů. Jakékoli ručení za škody, které přímo či nepřímo vzniknou na základě používání tohoto webu, je vyloučeno, pokud škody nejsou způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí.

Ručení za externí odkazy

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran (tzv. externí odkazy). V okamžiku připojení externích odkazů nám nejsou známé žádné právní přestupky. Stálá kontrola cizích obsahů ale pro nás není předepsaná zákonem a také není přijatelná bez konkrétního zdůvodnění porušením práva. Obsahy externích odkazů nemůžeme ovlivnit; proto vylučujeme záruku za takové obsahy, zvláště si tyto obsahy nepřivlastňujeme a výslovně se od nich distancujeme. Pokud nám bude známo porušení práv, pak příslušné obsahy samozřejmě neprodleně odstraníme.

Autorské právo / právo duševního vlastnictví

Pro obsahy (zvláště texty, obrázky, fotografie), které uveřejňujeme na tomto webu, platí německé autorské právo a právo duševního vlastnictví. Jakékoli použití nebo zhodnocení, zvláště rozmnožování, rozšiřování a veřejné zpřístupňování vyžaduje náš předběžný písemný souhlas. Pokud neprovozujeme nebo nevyhotovujeme obsahy, respektujeme autorská práva třetích stran