Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 par.1 TMG volgens de algemene wet verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de volledigheid, correctheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde inhoud. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit get gebruik van deze webpagina's is uitgesloten, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.


Aansprakelijkheid voor externe links

Deze webpagina kan links naar websites van derden (zogenoemde externe links) bevatten. Op het moment van koppeling van de externe links waren ons geen wetsovertredingen bekend. Een voortdurende inhoudelijke controle van de externe inhoud is echter voor ons zonder concrete aanwijzingen van rechtsschending niet wettelijk verplicht en bovendien niet redelijk. De inhoud van de externe links valt buiten onze invloed; aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud sluiten wij derhalve uit. Wij maken ons met name deze inhoud niet eigen en distantiëren er ons nadrukkelijk van. Wanneer wij rechtsschendingen vernemen, dan wordt de betreffende inhoud vanzelfsprekend onmiddellijk door ons verwijderd.


Auteursrecht

Op de op deze website gepubliceerde inhoud (met name tekst, afbeeldingen foto's) is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor ieder gebruik, met name vermenigvuldiging, verspreiding en het openbaar toegankelijk maken, is onze schriftelijke toestemming vooraf vereist. Indien wij als gebruiker niet de maker van de inhoud zijn, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen.