ES000503-MN

MN


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwater
 • Afvalwatertransport
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Algemene processen
 • Bekkenreiniging
 • Bevloeiïng
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Biobrandstoffen
 • Biogas
 • Booreilanden
 • Brandblus- en sprinklerinstallaties
 • Bronnen, putten
 • Chemieindustrie
 • Drainage
 • Drainagepompstations
 • Dranken
 • Drukverhoging
 • Drukverhoging, brandblusinstallatie
 • Farmacie/Biotechnologie
 • Gebouwentechniek
 • Gemeentelijk afvalwater
 • Grondwaterregulering
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Koel- en condensaat
 • Levensmiddelen
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Oppervlaktebehandeling
 • Oppervlakteontwatering
 • Petrochemie
 • Regenwatergebruik
 • Rookgasontzwaveling
 • Ruwwatertrans
 • Speciaal proces
 • Staal
 • Suiker
 • Turbineolietransport
 • Verderg. behandeling / 3e reinigingstrap
 • Verwarming / Klimaat / Ventilatie
 • Verwarming /klimaatbeheersing
 • Vloed / regenoverstort
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Waterontzilting
 • Watertransport
 • Waterverzorging
 • Zee (Innamepompstations), Rivierwater
 • Zwembadtechniek

Beschrijving

Handmatige actuator voor de bediening van 90°-zwenkafsluiters. Reductiekast uit de serie MN, zelfremmende wormoverbrenging, handwielbediening.

Toepassingen

Gebouwentechniek, algemene industrietoepassingen, water en industrie in niet-corrosieve en niet-zouthoudende omgeving:

Meer technische informatie over MN