ES000874-SMARTRONIC-AS-i

SMARTRONIC AS-i


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Algemene processen
 • Bekkenreiniging
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Biobrandstoffen
 • Biogas
 • Booreilanden
 • Brandblus- en sprinklerinstallaties
 • Bronnen, putten
 • Drainage
 • Dranken
 • Droge lading transport
 • Energie
 • Energiecentrales < 100 MW
 • Energiecentrales > 100 MW
 • Gebouwentechniek
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Kerncentrales
 • Koel- en condensaat
 • Lagetemperatuur
 • Levensmiddelen
 • Marine
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Ontzwaveling
 • Oppervlakteontwatering
 • Overige schepen
 • Overstromingsbeheer
 • Passagiersschepen en veerponten
 • Petrochemie
 • Primair circuit
 • Rookgasontzwaveling
 • Scheepvaart / scheepsbouw
 • Secundair circuit
 • Sedimentbehandeling
 • Speciaal proces
 • Stadsverwarming
 • Stoomcirculatiesystemen
 • Suiker
 • Turbineolietransport
 • Verderg. behandeling / 3e reinigingstrap
 • Verwarming / Klimaat / Ventilatie
 • Vloed / regenoverstort
 • Water
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Waterontzilting
 • Watertransport
 • Waterverzorging
 • Zwembadtechniek

Beschrijving

SMARTRONIC AS-i is een elektropneumatische digitale positieterugmelder voor koppeling met een AS-i-veldbus. Certificering door AS International. Montage op de series ACTAIR NG/DYNACTAIR NG met directe stuurluchtvoorziening, op iedere 90°-zwenkaandrijving met interface conform VDI/VDE 3845 en op lineaire actuatoren conform NAMUR.

Toepassingen

Alle toepassingen op het gebied van watertechniek, energietechniek en industrietechniek.

Meer technische informatie over SMARTRONIC AS-i