ES000873-SMARTRONIC-PC

SMARTRONIC PC


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Algemene processen
 • Bekkenreiniging
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Biobrandstoffen
 • Biogas
 • Booreilanden
 • Brandblus- en sprinklerinstallaties
 • Bronnen, putten
 • Drainage
 • Dranken
 • Droge lading transport
 • Energie
 • Energiecentrales < 100 MW
 • Energiecentrales > 100 MW
 • Gebouwentechniek
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Kerncentrales
 • Koel- en condensaat
 • Lagetemperatuur
 • Levensmiddelen
 • Marine
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Ontzwaveling
 • Oppervlakteontwatering
 • Overige schepen
 • Overstromingsbeheer
 • Passagiersschepen en veerponten
 • Petrochemie
 • Primair circuit
 • Rookgasontzwaveling
 • Scheepvaart / scheepsbouw
 • Secundair circuit
 • Sedimentbehandeling
 • Sneeuwinstallaties
 • Speciaal proces
 • Stadsverwarming
 • Stoomcirculatiesystemen
 • Suiker
 • Turbineolietransport
 • Verderg. behandeling / 3e reinigingstrap
 • Verwarming / Klimaat / Ventilatie
 • Vloed / regenoverstort
 • Water
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Waterontzilting
 • Watertransport
 • Waterverzorging
 • Zwembadtechniek

Design

SMARTRONIC PC is an intelligent positioner.

Used for the control of:

- Quarter-turn actuators from ACTAIR and DYNACTAIR with air supply direct connection

- Quarter-turn actuators with standardised VDI/VDE 3845 interface and linear actuators to NAMUR with connection via external piping.

Used for 4 programmable functions and is adaptable to customer process:

1 - Programmable curves for valves opening and closing

2 - Intelligent positioning

3 - Process safety and monitoring the valve/actuator unit via an integrated printed circuit board with programmable microprocessor

4 - Control function: set the proportional, integral and derivative parameters (PID) to optimize system response.

Communication via RS232, via Ethernet or via Wi-Fi.

SMARTRONIC PC is compatible with field bus Profibus DP.

Applications

Water, Waste water, Energy, Industry, Shipbuilding and Oil and Gaz.

Meer technische informatie over SMARTRONIC PC