ES000873-SMARTRONIC-PC

SMARTRONIC PC


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Algemene processen
 • Bekkenreiniging
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Biobrandstoffen
 • Biogas
 • Booreilanden
 • Brandblus- en sprinklerinstallaties
 • Bronnen, putten
 • Drainage
 • Dranken
 • Droge lading transport
 • Energie
 • Energiecentrales < 100 MW
 • Energiecentrales > 100 MW
 • Gebouwentechniek
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Kerncentrales
 • Koel- en condensaat
 • Lagetemperatuur
 • Levensmiddelen
 • Marine
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Ontzwaveling
 • Oppervlakteontwatering
 • Overige schepen
 • Overstromingsbeheer
 • Passagiersschepen en veerponten
 • Petrochemie
 • Primair circuit
 • Rookgasontzwaveling
 • Scheepvaart / scheepsbouw
 • Secundair circuit
 • Sedimentbehandeling
 • Sneeuwinstallaties
 • Speciaal proces
 • Stadsverwarming
 • Stoomcirculatiesystemen
 • Suiker
 • Turbineolietransport
 • Verwarming / Klimaat / Ventilatie
 • Vloed / regenoverstort
 • Water
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Waterontzilting
 • Watertransport
 • Waterverzorging
 • Zwembadtechniek

Beschrijving

SMARTRONIC PC (R1312) is een intelligente, compacte en innovatieve positieregelaar. Het is een multifunctionele regeleenheid met geïntegreerde regelfuncties waardoor het gebruik van de nieuwste besturings- en regeltechnologie voor afsluiters mogelijk wordt gemaakt. Door de directe montage zonder console op de actuatoren uit de serie ACTAIR NG of DYNACTAIR NG en zonder externe leidingen biedt deze een compacte en robuuste totaaloplossing. SMARTRONIC PC beschikt over 4 functies: programmeerbare grafieken voor Openen en Sluiten, intelligente positieregeling, procesbewaking en regeling. De programmering van de SMARTRONIC PC vindt plaats via de PC. Aansluiting op een Profibus DP-veldbus is mogelijk.

Toepassingen

Alle toepassingen op het gebied van watertechniek, energietechniek en industrietechniek.

Meer technische informatie over SMARTRONIC PC