ES000805-SISTOMAT-PC

SISTOMAT-PC


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwater
 • Afvalwatertransport
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Algemene processen
 • Astransport
 • Bevloeiïng
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Biobrandstoffen
 • Biogas
 • Booreilanden
 • Brandblus- en sprinklerinstallaties
 • Bronnen, putten
 • Chemicaliën- en productvervoer
 • Chemieindustrie
 • Drainagepompstations
 • Drukriolering
 • Energie
 • Energiecentrales > 100 MW
 • Gemeentelijk afvalwater
 • Grondwaterregulering
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Ketelvoeding
 • Koel- en condensaat
 • Levensmiddelen
 • Marine
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Ontzwaveling
 • Oppervlaktebehandeling
 • Passagiersschepen en veerponten
 • Petrochemie
 • Rookgasontzwaveling
 • Rookgasontzwavelingsinstallaties
 • Ruwe olie tanker
 • Scheepvaart / scheepsbouw
 • Sedimentbehandeling
 • Slibbehandeling
 • Speciaal proces
 • Staal
 • Stadsverwarming
 • Stankneutralisatie
 • Stoomcirculatiesystemen
 • Suiker
 • Turbineolietransport
 • Verderg. behandeling / 3e reinigingstrap
 • Warmteoverdrachtsmedia, Koelcirculatie
 • Water
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Waterontzilting
 • Watertransport
 • Zee (Innamepompstations), Rivierwater

Design

SISTOMAT-PC type LAD Pneumatic diaphragm actuator, compact design, for direct installation on valves. Available in single-acting design with opening / closing spring or in double-acting design; suitable for mounting limit switches or positioners to suit customer requirements, factory-mounted. Settings are adjusted during factory test run.

Application

In building services, industrial plants, power stations; suitable for abrasive and aggressive products such as service water, waste water, acids,alkaline solutions, sludges and suspensions.