ES000946-Amacontrol-III

Amacontrol III


Belangrijkste toepassingen

 • Afvalwater
 • Afvalwatertransport
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Afwatering
 • Algemene processen
 • Astransport
 • Bergbouw
 • Bevloeiïng
 • Bio. Reiniging / 2E Reinigingstrap
 • Chemieindustrie
 • Drainage
 • Drainagepompstations
 • Dranken
 • Drukriolering
 • Energie
 • Energiecentrales < 100 MW
 • Energiecentrales > 100 MW
 • Gebouwentechniek
 • Gemeentelijk afvalwater
 • Hoogwaterbescherming
 • Industrieel afvalwater
 • Industrietechniek
 • Koel- en condensaat
 • Levensmiddelen
 • Mech. reiniging / 1e reinigingstrap
 • Meer, Stuwdam
 • Olie / gas
 • Ontzwaveling
 • Oppervlakteontwatering
 • Overstromingsbeheer
 • Petrochemie
 • Proces
 • Rookgasontzwaveling
 • Rookgasontzwavelingsinstallaties
 • Speciaal proces
 • Staal
 • Suiker
 • Verderg. behandeling / 3e reinigingstrap
 • Vloed / regenoverstort
 • Vuilwater
 • Warmteoverdrachtsmedia, Koelcirculatie
 • Water
 • Water extractie
 • Waterbehandeling
 • Watertransport
 • Zee (Innamepompstations), Rivierwater

Beschrijving:
Beveiligingsmodule voor water- en afvalwaterproducten als all-in-one-apparaat voor motortemperatuur-, lagertemperatuur-, lekkage-, trillings- en spanningsmeting en diagnose voor een storingsvrije en bedrijfszekere werking van de pomp, het pompsysteem/de mixer met dompelmotor.
Toepassing:
In de water- en afvalwatertechniek in combinatie met Amacan, Amamix, Amaprop, Amaline, Amarex KRT of Sewatec.

Meer technische informatie over Amacontrol III

Overzicht van technische gegevens