Ochrona danych / Cookies

Zapisywanie danych dostępu

Każde wejście użytkownika na stronę z oferty na stronie głównej KSB oraz każdorazowe otwarcie pliku powoduje zapisanie danych dostępu związanych z danym procesem w pliku protokołu znajdującym się na naszym serwerze.
W skład każdego pakietu danych w żądaniu wchodzą:

  • pierwotny łącze, z którego wywołano żądanie
  • nazwa pliku
  • data i godzina żądania
  • przesyłana ilość danych
  • statusu dostępu (Przesłano plik, Nie znaleziono pliku itp.)
  • wynik zapytania o typ używanej przeglądarki
  • adres IP urządzenia żądającego


Zapisane dane będą analizowane wyłącznie w celach statystycznych. Dane nie będą udostępnianie osobom trzecim w celach komercyjnych ani niekomercyjnych.


Pobieranie danych osobowych

Dane osobowe zostaną pobrane tylko wówczas, gdy użytkownicy dobrowolnie je udostępnią, m.in. podczas rejestracji, wypełniania formularzy lub przy zamówieniu materiałów informacyjnych. Firma KSB będzie korzystać z tych danych, aby udzielić odpowiedzi na zapytania oraz w przyszłości informować użytkowników o ofertach i usługach oferowanych przez przedsiębiorstwo. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych ani niekomercyjnych, wyłączając ustalenia dotyczące newslettera. W każdej chwili można wycofać zgodę na pobieranie i korzystanie z danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy kierować pod adres: info@ksb.com.
 

Użytkownikom przysługuje prawo otrzymania na żądanie i nieodpłatnie informacji na temat ich zapisanych danych osobowych lub danych osobowych zapisanych pod ich pseudonimem. Dodatkowo, stosownie do przepisów ustawowych użytkownikom przysługuje prawo do korekty, zablokowania oraz usunięcia ich danych osobowych. W sprawach dotyczących prawa do informacji należy zgłaszać się pod adres: info@ksb.com.


Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, dane osobowe podane przez Państwa będą wykorzystywane przede wszystkim w tym celu.
 

Aby zapisać się do newslettera potrzebny jest adres e-mail. W celu weryfikacji czy zgłoszenie zostało wysłane przez właściciela adresu e-mail, stosujemy tzw. procedurę "double opt-in". W tym celu wnosimy do protokołu chęć zapisania się do newslettera, wysłanie maila potwierdzającego oraz fakt otrzymania odpowiedzi. Żadne inne dane nie zostaną pobrane. W celu poprawy naszych usług związanych z newsletterem, w szczególności aby uniknąć powtarzających się zamówień, Państwa e-mail zostanie przekazany również naszym spółkom córkom. Państwa adres e-mail będzie przez nie wykorzystywany również tylko w tym celu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na zapisywanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celu wysyłki newslettera. Odpowiednie łącze znajduje się na końcu każdego newslettera. Dodatkowo mogą Państwo przesłać nam Państwa prośbę na adres mailowy newsletter@ksb.com.


Universal Analytics

Nasza strona wykorzystuje narzędzie Google Universal Analytics, służącą do analizy treści internetowych, oferowaną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - "Google"). Universal Analytics wykorzystuje tzw. ID użytkownika, które w razie potrzeby umożliwia identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Zapisane informacje na temat ID użytkownika dotyczące korzystania ze strony internetowej przesyłane są zazwyczaj na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane. Z powodu aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przeniesiony pełen adres IP i tam skrócony. W ramach naszego zamówienia firma Google będzie wykorzystywała te informacje w celu analizy użytkowania przez Państwa strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronach internetowych oraz analizowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu w stosunku do użytkownika strony internetowej, np. korzystanie na różnych urządzeniach. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach narzędzia Universal Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Można uniemożliwić pobieranie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez firmę Google oraz przetwarzanie przez nią tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
Łącze: wtyczka przeglądarki do dezaktywacji narzędzia Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 

Zamiast korzystania z wtyczki do przeglądarki lub w obrębie przeglądarek na urządzeniach mobilnych można również kliknąć poniższe łącze, aby wyłączyć obsługę plików cookies, co uniemożliwi pobieranie danych przez Google Analytics w obrębie niniejszej strony internetowej (funkcja wyłączania plików cookies działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, po usunięciu plików cookies w tej przeglądarce trzeba ponownie kliknąć łącze).
 


Przypominamy, iż ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()" i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby uniemożliwić bezpośrednie odniesienie do konkretnych osób.

AdWords

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Conversion Tracking. Jeśli trafili Państwo na naszą stronę poprzez kliknięcie reklamy wyświetlonej przez Google, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. Jest on zapisywany po kliknięciu przez użytkownika reklamy zamieszczonej przez Google. Pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji danych osobowych. Jeśli użytkownik korzysta z określonych stron w naszej witrynie, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, nasz system oraz firma Google są w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdy z klientów Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu nie można monitorować plików cookie za pomocą stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie służą do tworzenia statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję śledzenia. Klienci otrzymują informację na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani do strony posiadającej znacznik śledzący. Nie otrzymują natomiast informacji, dzięki którym można zidentyfikować dane osobowe użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo odmówić zapisywania plików cookie, przechodząc do ustawień przeglądarki, dzięki którym można wyłączyć automatyczne zapisywanie plików cookie, lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie były blokowane w domenie "googleleadservices.com". Należy pamiętać, że nie wolno usuwać odrzuconych plików cookies, jeśli chcą Państwo, aby dane nie były rejestrowane. Po usunięciu wszystkich plików cookie w przeglądarce należy ponownie zapisać odpowiedni odrzucony plik cookie.

Bezpieczeństwo

Firma KSB stosuje środki bezpieczeństwa zgodne z aktualną wiedzą techniczną w celu ochrony udostępnionych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku pobrania i przetworzenia danych osobowych informacje te zostaną przesłane w zaszyfrowanej formie.

Łącza do innych stron internetowych

Oferta online zawiera łącza do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie przez użytkowników innych stron internetowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Firma KSB jako dostawca odpowiada za własne treści zgodnie z ogólnymi przepisami. Należy rozróżnić własne treści od ew. "łącz", pod którymi kryją się treści udostępniane przez innych dostawców. Firma KSB nie odpowiada za treści przekazywane pod postacią odpowiednio oznaczonych łącz oraz nie uważa ich za swoją własność. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne treści oraz szkody powstałe wskutek korzystania lub niekorzystania z informacji ponosi wyłącznie dostawca strony internetowej, do której użytkownik został przekierowany. Redakcja odpowiada za odnośniki stron trzecich wyłącznie wtedy, gdy posiada wiedzę na ich temat, tzn. również na temat ich ewentualnej niezgodnej z prawem lub podlegającej karze treści oraz gdy istnieje techniczna możliwość, aby zapobiec ich wykorzystaniu.

KSB product catalog

Find out which products will solve your task?

KSB Product catalogue

KSB Product catalogue description

sort by

All type series (332)

ACTAIR

ACTAIR

Naped pneumatyczny dwustronnego dzialania do montazu na armaturach cwierc-obrotowych (90°) (klapy i zawory kulowe). Kolnierz pod zabudowe na ...

ACTELEC

ACTELEC

Napedy elektryczne BERNARD CONTROLS do montazu bezposredniego na armaturach cwierc-obrotowych (kolnierz z napedem ISO 5211) z przekladnia re ...

AKG-A/AKGS-A

AKG-A/AKGS-A
DN max:300 PN max:160

Zasuwa odcinajaca zgodna z DIN/EN z kolnierzami lub koncówkami do spawania, z samouszczelniajacym zamknieciem pokrywy, kuty lub spawany korp ...

AKR/AKRS

AKR/AKRS
DN max:300 PN max:160

Klapa zwrotna zgodna z DIN/EN z kolnierzami lub koncówkami do spawania, z samouszczelniajacym zamknieciem pokrywy, wewnetrznym walem, kutym ...

Ama-Drainer 400/500

Ama-Drainer 400/500
Q max:50,0 m³/hH max:22,5 m

Pionowe jednostopniowe pompy z silnikiem w pelni zatapialnym, o konstrukcji blokowej, IP68, z przelacznikiem poziomu lub bez, o maksymalnej ...

Ama-Drainer 80 / 100

Ama-Drainer 80 / 100
Q max:130,0 m³/hH max:26,0 m

Pionowa, jednostopniowa pompa z silnikiem w pelni zatapialnym, o konstrukcji blokowej, IP68, z przelacznikiem poziomu lub bez i o maksymalne ...

Ama-Drainer N

Ama-Drainer N
Q max:16,5 m³/hH max:12,0 m

Zatapialne, pionowe, jednostopniowe pompy w zabudowie blokowej, IP 68, z/ bez wyłącznika poziomu, o maks. głębokości zanurzenia 2 m. Zastoso ...

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box
Q max:46,0 m³/hH max:24,0 m

Stabilny zbiornik z tworzywa sztucznego w wykonaniu stojacym lub odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego w wykonaniu podposadzko ...

Ama-Drainer-Box Mini

Ama-Drainer-Box Mini
Q max:10,0 m³/hH max:6,5 m

Bezpieczne w eksploatacji urzadzenie pompujace wode zanieczyszczona w zwartej konstrukcji w nowoczesnym wzornictwie z filtrami higienicznymi ...