COBRA-SCBS

COBRA-SCBS


Główne zastosowania

 • Napoje
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Ogólne procesy
 • Przemysł i technika procesowa
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 300 °C
DN max 300
PN max 16

Informacje techniczne na temat COBRA-SCBS

Przegląd danych technicznych

T -10 – 300 (°C)
DN 50 – 300
PN 16
Główne zastosowanie Przemysł i technika procesowa, Woda