ECOLINE GLB 150-600

ECOLINE GLB 150-600


Główne zastosowania

 • Biopaliwa
 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Farmacja/Biotechnologia
 • Instalacje tryskaczowe (p.poż.)
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Nawadnianie
 • Obieg kotłowy
 • Ochrona powodziowa
 • Odwadnianie terenu
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Pompownia drenażowa
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przesył ścieków
 • Ropa/gaz
 • Stal
 • Systemy
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie

Dane techniczne

T max 427 °C
PN max 106

Informacje techniczne na temat ECOLINE GLB 150-600

Przegląd danych technicznych

T 0 – 427 (°C)
PN 106
Klasa(y) 150, 300, 600
Wielkość (NPS) 2" - 12"