ES000382-MAMMOUTH

MAMMOUTH


Główne zastosowania

 • Biopaliwa
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Elektrownie >=100 MW
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Instalacje naśnieżania
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obieg pierwotny
 • Ochrona powodziowa
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Odwadnianie terenu
 • Ogólne procesy
 • Okrętownictwo
 • Platfomy wiertnicze
 • Podnoszenie ciśnienia
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Rurociągi i zbiorniki
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transport wody
 • Transport wody surowej
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zbiorniki ciekłego gazu
 • Zbiorniki wody nadmiernej (powodziowej)
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe

Dane techniczne

T max 80 °C
DN max 4 000
PN max 25

Opis

Centryczna klapa odcinajaca z elastomerowym mieszkiem obwodowym, z napedem elektrycznym lub hydraulicznym lub z napedem z przeciwwaga, korpus o profilu U bez listwy uszczelniajacej (T5), przylacza wg EN, ASME lub JIS.

Zastosowanie

Instalacje wodociagowe, uzdatnianie wody, nawadnianie, odwadnianie, odsalanie (odwrócona osmoza, Multiflash), przemysl. Obiegi chlodzenia i ochrona przeciwpozarowa. Przemysl stoczniowy, stalowy, elektrownie (wodne, cieplne i atomowe). Odcinanie i regulacja we wszystkich galeziach przemyslu.

Informacje techniczne na temat MAMMOUTH

Przegląd danych technicznych

T 0 – 80 (°C)
DN 1 050 – 4 000
PN 25
Opcje napędu dostępne fabrycznie elektryczny napęd ACTELEC, hydrauliczny napęd typu ACTO
Wykonanie korpusu korpus typu U
Materiał dysku zaworu 1.4408, JS 1030+COATING, JS 1030+EBONITE, CC333G
Materiał mieszka pierścieniowego NBR-K, EPDM-XC
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JS 1030
Główne zastosowanie Energetyka, Ścieki, Woda
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne