_fallback-image

DJ03


Główne zastosowania

 • Drenaż
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Ogólne procesy
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe

Konstrukcja

Oprzyrządowanie

Dane techniczne

T max 70 °C
DN max 1 600
PN max 25

Design

Dismantling joint, 3 flanges, ductile iron body, epoxy coated, EPDM gasket, stud and nuts stainless steel.

Applications

For water plants, clean water, drinking water, other fluids on request.

Informacje techniczne na temat DJ03

Przegląd danych technicznych

T -10 – 70 (°C)
DN 40 – 1 600
PN 25
Ciśnienie minimalne [bar] 10