_fallback-image

DJ03


Główne zastosowania

 • Drenaż
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Ogólne procesy
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe

Dane techniczne

T max 70 °C
DN max 1 600
PN max 25

Opis

Element demontowany zgodny z DIN/EN z trzema kolnierzami, korpus z zeliwa sferoidalnego, srubunek z galwanizowanej stali weglowej.

Zastosowanie

Wodociagi, woda o najwyzszym stopniu czystosci, woda pitna.

Informacje techniczne na temat DJ03

Przegląd danych technicznych

T -10 – 70 (°C)
DN 40 – 1 600
PN 25
Ciśnienie minimalne [bar] 10