ES000824-APORIS-DEB02

APORIS-DEB02


Główne zastosowania

 • Czyszczenie zbiornika
 • Destylacja
 • Drenaż
 • Elektrownie < 100 MW
 • Energia
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Ogólne procesy
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Studnia
 • Systemy
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 80 °C
DN max 150
PN max 25

Informacje techniczne na temat APORIS-DEB02

Przegląd danych technicznych

T -10 – 80 (°C)
DN 2 200 – 150
PN 25
Materiał korpusu (wg norm EN) EN-GJS-400-15
Główne zastosowanie Woda, Ścieki
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne
Ciśnienie minimalne [bar] 10
Sprzężenie zwrotne napędu Nie