SISTO-16

SISTO-16


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Brudna woda
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • HVAC
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Para, gorąca woda, sieci ciepłownicze
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 160 °C
DN max 200
PN max 16

Opis

Zawór membranowy zgodny z DIN/EN z kolnierzami, doszczelnienie na przelocie i na zewnatrz za pomoca podpartej, komorowej membranyodcinajacej, korpus z okladzina lub bez okladziny, sygnalizacja polozenia ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona, wszystkie elementy robocze poza medium roboczym, zawór bezobslugowy.

Zastosowanie

Uklady techniki instalacyjnej w budynkach, uklady wody pitnej, uzytkowej, powietrza, oleju, gazów technicznych w zakladach przemyslowych i elektrowniach, czynniki w przemysle spozywczym i w zakladach produkcji uzywek, scierne i agresywne produkty w ukladach technologicznych przemyslu chemicznego oraz w ukladach techniki procesowej.

Informacje techniczne na temat SISTO-16

Przegląd danych technicznych

T -10 – 160 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Opcje napędu dostępne fabrycznie pneumatyczny napęd typu MAT-P/PC, elektryczny napęd typu MAT-E
Wykonanie korpusu korpus przelotowy
Wykonanie górnej części pokrywa
Powłoka malarska Tak
Obszar martwy Tak
Standardowe wymiary EN 558-1/1 ISO 5752/1
Ręczny obrót wznoszące
Wykładzina Tak
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JL 1040, JS 1025
Główne zastosowanie Okrętownictwo, Technika instalacyjna, Woda, Olej / gaz, Energetyka, Przemysł i technika procesowa, Górnictwo / pogłębiarki, Ścieki
Materiał korpusu żeliwo, żeliwo sferoidalne
uszczelnienie obudowy/pokrywy membrana wzmocniona i zamknięta