ES000514-SISTO-16S

SISTO-16S


Główne zastosowania

 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 160 °C
DN max 200
PN max 16

Opis

Zawór membranowy zgodny z DIN/EN z kolnierzami, konstrukcja krótka, doszczelnienie na przelocie i na zewnatrz za pomoca podpartej komorowej membrany odcinajacej, korpus z okladzina lub bez okladziny, sygnalizacja polozenia ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona, wszystkie elementy robocze poza medium roboczym, zawór bezobslugowy.

Zastosowanie

Uklady techniki instalacyjnej w budynkach, uklady wody pitnej, uzytkowej, powietrza, oleju, gazów technicznych w zakladach przemyslowych i elektrowniach, czynniki w przemysle spozywczym i w zakladach produkcji uzywek, scierne i agresywne produkty w ukladach technologicznych przemyslu chemicznego oraz w ukladach techniki procesowej.

Informacje techniczne na temat SISTO-16S

Przegląd danych technicznych

T -20 – 160 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Opcje napędu dostępne fabrycznie pneumatyczny napęd typu MAT-P/PC, elektryczny napęd typu MAT-E
Wykonanie korpusu korpus przelotowy
Obszar martwy Tak
Standardowe wymiary EN 558-1/7 ISO5752/7
Ręczny obrót wznoszące
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JS 1025, JL 1040
Główne zastosowanie Okrętownictwo, Technika instalacyjna, Woda, Olej / gaz, Energetyka, Przemysł i technika procesowa, Górnictwo / pogłębiarki, Ścieki
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne, żeliwo
uszczelnienie obudowy/pokrywy membrana wzmocniona i zamknięta