SISTO-20

SISTO-20


Główne zastosowania

 • Biogaz
 • Biopaliwa
 • Brudna woda
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obieg wtórny
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogrzewnictwo/Klimatyzacja/Wentylacja
 • Ogólne procesy
 • Para, gorąca woda, sieci ciepłownicze
 • Platfomy wiertnicze
 • Platformy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Technika instalacyjna
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 160 °C
DN max 200
PN max 16

Kołnierzowy, przeponowy, przelotowy zawór odcinający, z uszczelnieniem w otworze przelotowym i po zewnętrznej stronie przepony, z całkowicie zamkniętą membraną ze sprężyną, wskaźnik położenia ze zintegrowaną ochroną wrzeciona. Wszystkie elementy ruchome są odseparowane od tłoczonego medium przez przeponę ; bezobsługowy. PN16.

Informacje techniczne na temat SISTO-20

Przegląd danych technicznych

T -20 – 160 (°C)
DN 15 – 200
PN 16
Opcje napędu dostępne fabrycznie elektryczny napęd typu MAT-E, pneumatyczny napęd typu MAT-P/PC
Wykonanie korpusu korpus przelotowy
Wykonanie górnej części pokrywa
Powłoka malarska Tak
Obszar martwy Tak
Ręczny obrót wznoszące
Wykładzina Tak
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JS 1025, 1.4408
Główne zastosowanie Technika instalacyjna, Woda, Okrętownictwo, Energetyka, Przemysł i technika procesowa, Olej / gaz, Górnictwo / pogłębiarki, Ścieki
Materiał korpusu żeliwo sferoidalne, staliwo nierdzewne
uszczelnienie obudowy/pokrywy membrana wzmocniona i zamknięta