ES000314-Sisto-KB

SISTO-KB


Główne zastosowania

 • Biopaliwa
 • Brudna woda
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Ciepłownictwo
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie jądrowe
 • Energia
 • Górnictwo
 • Hydrotransport popiołu
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Platformy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Procesowe
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przenośniki suchego ładunku
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki
 • Ścieki miejskie
 • Ścieki przemysłowe
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 140 °C
DN max 200
PN max 10

Kołnierzowy, przeponowy, przelotowy zawór odcinający, z uszczelnieniem w otworze przelotowym i po zewnętrznej stronie przepony, wskaźnik położenia ze zintegrowaną ochroną wrzeciona, wielkości od DN 125 do DN 200 z tuleją gwintowaną. Wszystkie elementy ruchome są odseparowane od tłoczonego medium przez przeponę ; bezobsługowy. PN10

Informacje techniczne na temat SISTO-KB

Przegląd danych technicznych

T -10 – 140 (°C)
DN 15 – 200
PN 10
Opcje napędu dostępne fabrycznie elektryczny napęd typu MAT-E, pneumatyczny napęd typu MAT-P/PC
Wykonanie korpusu korpus przelotowy
Wykonanie górnej części pokrywa
Powłoka malarska Tak
Obszar martwy Tak
Standardowe wymiary EN 558-1/1 ISO 5752/1
Ręczny obrót wznoszące
Wykładzina Tak
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JS 1025, JL 1040
Główne zastosowanie Okrętownictwo, Woda, Olej / gaz, Energetyka, Przemysł i technika procesowa, Ścieki, Górnictwo / pogłębiarki, Technika instalacyjna
Materiał korpusu żeliwo, żeliwo sferoidalne
uszczelnienie obudowy/pokrywy membrana zaczepiona