ES000526-SISTO-KBS

SISTO-KBS


Główne zastosowania

 • Biopaliwa
 • Chemikalia i nośniki produktów
 • Cukier
 • Destylacja
 • Elektrownie >=100 MW
 • Energia
 • Górnictwo
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Kanalizacja ciśnieniowa
 • Mechaniczne oczyszczanie / 1 stopień
 • Nawadnianie
 • Obróbka powierzchni
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczanie biologiczne / 2 stopień
 • Oczyszczanie wody
 • Oczyszczanie zawiesiny ciał stałych
 • Odsiarczanie gazu płynnego
 • Ogólne procesy
 • Platformy wiertnicze
 • Pompownia drenażowa
 • Poziom wód gruntowych (górnictwo, budoni
 • Procesowe
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł i technika procesowa
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł stoczniowy i morski
 • Przeróbka osadów
 • Przesył ścieków
 • Rafinerie
 • Ropa/gaz
 • Specjalne procesy
 • Stal
 • Statki pasażerskie
 • Stocznie
 • Studnia
 • System odsiarczania spalin
 • Systemy
 • Tankowce surowej ropy
 • Transport wody
 • Ujęcia wody przy zaporach wodnych
 • Ujęcie wody
 • Ujęcie wody rzecznej i morskiej
 • Usuwanie odorów
 • Uzdatnianie wody
 • Woda chłodząca i kondensat
 • Wodociągi/ stacje uzdatniania wody
 • Zaawansowane oczyszczanie / 3 stopień
 • Zaoaptrzenie w wodę
 • Zasilanie kotła
 • Ścieki miejskie
 • Środki spożywcze

Dane techniczne

T max 140 °C
DN max 200
PN max 10

Opis

Zawór membranowy zgodny z DIN/EN z kolnierzami, konstrukcja krótka, uszczelnienie na przelocie i od zewnatrz za pomoca membrany odcinajacej, korpus od strony strumienia z okladzina lub bez okladziny, sygnalizacja polozenia ze zintegrowanym zabezpieczeniem wrzeciona, DN 125 do DN 200 z tuleja gwintowana, wszystkie elementy robocze poza medium roboczym, zawór bezobslugowy..

Zastosowanie

W instalacjach technicznych w budynkach, przemysle i elektrowniach do produktów o dzialaniu sciernym i agresywnym, np. woda uzytkowa, scieki, kwasy, lugi, osady i zawiesiny.

Informacje techniczne na temat SISTO-KBS

Przegląd danych technicznych

T -20 – 140 (°C)
DN 15 – 200
PN 10
Opcje napędu dostępne fabrycznie pneumatyczny napęd typu MAT-P/PC, elektryczny napęd typu MAT-E
Wykonanie korpusu korpus przelotowy
Obszar martwy Tak
Standardowe wymiary EN558-1 R7 ISO5752/7
Uszczelnienie otworu uszczelnienie miękkie
Wykonanie łącznika rurowego wykonanie kołnierzowe
Materiał korpusu (wg norm EN) JL1040
Materiał korpusu żeliwo